مدول‌های فتوولتاییک (PV) زمینی – احراز شرایط طراحی و تایید نوع- قسمت ۱-۱: الزامات ویژه آزمون مدول‌های فتوولتاییک (PV) سیلیکون بلورین

نویسنده: محسن فرزان، کارشناس ارشد انرژی‌های تجدیدپذیر       clock زمان مطالعه: ۱ دقیقه


استاندارد ماژول‌های فتوولتاییک (PV) زمینی – احراز شرایط طراحی و تایید نوع- قسمت ۱-۱: الزامات ویژه آزمون ماژول‌های فتوولتاییک (PV) سیلیکون بلورین، یک قسمت از مجموع استانداردهای ملی ایران شماره ۱۱۸۸۱ است. قسمت ۱ این مجموعه استاندارد ملی، الزامات (هم عمومی و هم خاص باتوجه‌به فناوری افزاره) را توصیف می‌کند. قسمت‌های ۱-۱ و ۱-۲، ۱-۳ و ۱-۴ تغییرات فناوری و قسمت ۲ مجموعه روش‌های آزمون مورد نیاز برای احراز شرایط طراحی و تایید نوع را تعریف می‌کند. روش‌های آزمون توصیف شده در قسمت ۲، برای تمام فناوری‌های افزاره مجاز است.

هدف از تدوین استاندارد ۱-۱-۱۱۸۸۱، تعیین الزامات مورد نیاز برای احراز شرایط طراحی و تایید نوع ماژول‌های فتوولتاییک زمینی است که برای عملکرد طولانی مدت در آب و هوای معمولی فضای باز، همان‌گونه که در استاندادر IEC 60721-2-1 تعریف شده است، مناسب می‌باشد. این استاندارد در تمام ماژول‌های صفحه تخت زمینی سیلیکون بلورین، کاربرد دارد.

این استاندارد برای ماژول‌های استفاده شده با نور خورشیدی متمرکز شده کاربرد ندارد. اگرچه ممکن است برای ماژول‌های متمرکزکننده کم (۱ تا ۳ خورشید) سودمند باشد. برای ماژول‌های با تمرکز کم، تمام آزمون‌ها با استفاده از سطوح جریان، ولتاژ و توان مورد انتظار در میزان تمرکز طراحی شده، انجام می‌شوند.

هدف از این توالی آزمون، تعیین مشخصه‌های الکتریکی و حرارتی ماژول فتوولتاییک است و نشان دادن اینکه تا حد ممکن در محدوده‌های منطقی هزینه و زمان، ماژول فتوولتاییک قادر به تحمل طولانی مدت قرار گرفتن در آب و هوای توصیف شده در دامنه کاربرد، است. امید ریاضی طول عمر واقعی ماژول‌های فتوولتاییک شرایط احراز شده، به طراحی، محیط آن‌ها و شرایطی که در آن مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت بستگی خواهد داشت. این استاندارد فناوری فتوولتاییک وابسته به اصلاحات روش‌ها و الزامات آزمون موجود در استانداردهای IEC61215-1:2016 و IEC 612145-2:2016 را تعریف می‌کند.

موضوع استاندارد:مدول‌های فتوولتاییک (PV) زمینی – احراز شرایط طراحی و تایید نوع- قسمت ۱-۱: الزامات ویژه آزمون مدول‌های فتوولتاییک (PV) سیلیکون بلورین
شماره استاندارد:۱۱۸۸۱-۱-۱
سال تصویب:۱۳۹۵
رشته:کمیته ملی انرژی
دانلود مستقیم:دانلود کتاب انرژی خورشیدی رایگان

نظر شما درباره این مطلب مهم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشر و بازنشر تمامی مطالب در سایت و فضای مجازی تنها با درج آدرس www.iransolarmag.com مجاز است.